Prevenció Risc Escolar


Biblioteca > Materials pedag˛gics > Portada

Afirmar que la prevenció és cosa de tots significa que també hem d'implicar els alumnes com agents actius de la prevenció dels danys no intencionats. Tant els alumnes més petits com, és obvi, els més grans, poden prendre consciència de les situacions de risc derivades de les seves conductes, les implicacions dels accidents i la necessitat, tant des de la perspectiva individual com des del bé comú, d'implicar-se activament en la reducció dels accidents o danys no intencionats.

Treballar amb els alumnes els assumptes referits a la prevenció i la promoció de la salut, com eix transversal de tot el currículum i en totes les etapes, és quelcom que es justifica des d'una finalitat doble:


Per això, en aquesta secció s'ofereixen materials destinats a treballar temàtiques diferents en relació a la prevenció i la salut amb els alumnes. Alguns materials es presenten com a recursos didàctics i propostes d'activitats d'ús directe a l'aula. Altres són materials de suport per a l'acció tutorial o d'orientació i, també, alguns materials es destinen als docents per facilitar la seva tasca de preparació d'activitats d'ensenyament - aprenentatge en relació a temàtiques d'actualitat que afecten la salut dels joves i infants.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.