Prevenció Risc Escolar


Biblioteca > Publicacions > Llibres

A continuació trobareu la relació de llibres que hem publicat fins al moment:

Danys no intencionats a l'escola. Gestió de la seva prevenció Danys no intencionats a l'escola. Gestió de la seva prevenció
En aquest treball es proposa una revisió del què suposa l'accidentalitat a l'escola, es donen pautes per orientar la prevenció i es presenta un projecte de treball en xarxa per millorar la gestió de la prevenció i, així, fer les escoles més segures.
icopdf.gif
Educació per a la convivència Educació per a la convivència
Educar per a la convivència és un dels pilars en els quals es fonamenta l'educació. Aquest llibre proposa fonaments i activitats per a treballar la convivència a secundària des de la tutoria.
icopdf.gif
Prevenció de conductes negatives i construcció de la cultura de pau Prevenció de conductes negatives i construcció de la cultura de pau
Educar per a la convivència és un dels pilars en els quals es fonamenta l'educació. Aquest llibre és el segon volum dedicat a treballar els fonaments per a la cultura de pau, tot oferint un recull d'activitats per a l'acció tutorial a secundària.
icopdf.gif
Guia per a la prevenció d'accidents en les activitats extraescolars... Guia per a la prevenció d'accidents en les activitats extraescolars...
Aquesta guia vol ajudar als gestors, mestres i monitors d’activitats extraescolars a l’aplicació de les mesures preventives específiques per tal que aquest tipus d’activitats siguin veritablement educatives i segures.
icopdf.gif
Estudiants amb discapacitat a la universitat Estudiants amb discapacitat a la universitat
Aquest és un material dirigit a donar orientació i suport al docent universitari per tal de que pugui oferir, a l’aula, igualtat d’oportunitats als estudiants amb discapacitat física i/o sensorial en la consecució del seu projecte acadèmic.
icopdf.gif
Prevenció dels maltractaments entre alumnes a l'escola Prevenció dels maltractaments entre alumnes a l'escola
En aquest llibre s'aborda com el centre educatiu, la família i els companys poden desenvolupar una important funció preventiva i de suport en els maltractaments entre alumnes.
icopdf.gif
Síndrome de desgast en la docència Síndrome de desgast en la docència
Aquest llibre té com a objectiu informar sobre la síndrome de desgast professional en la docència, així com aportar elements per a la comunicació i participació dels docents en la promoció d'una cultura preventiva.
icopdf.gif
Higiene postural / Centres docents Higiene postural / Centres docents
Aquest llibre té com a objectiu donar a conèixer els mecanismes posturals bàsics i les mesures de prevenció necessàries per a mantenir un bon estat de salut.
icopdf.gif
Primers Auxilis Primers Auxilis
Aquest manual sobre primers auxilis, dissenyat específicament per a escoles, pretén ser una eina de consulta i d'aclariment de dubtes en aquest àmbit.
icopdf.gif
La prevenció, una assignatura pendent La prevenció, una assignatura pendent
Llibret destinat a mentalitzar a tot el personal de l'escola sobre els riscos més habituals en alumnes, professors i treballadors, a fi de poder-los evitar.
icopdf.gif

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.