Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Anālisi de casos reals
 Portada
 Metodologia
 Casos analitzats
També et pot interessar:
   Llei de Prevenciķ
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Portada
Imatge llibres
Candau Aquesta pàgina utilitza una connexió segura (SSL) per transmetre la informació.

Els accidents són causa de lesions o pèrdues de caràcter físic. Prevenir els accidents a l'escola vol dir treballar per a disminuir els riscs a tots els nivells.

L'estudi de l'accidentalitat escolar demostra que en la generació dels accidents influeixen tant les condicions de l'edifici, les instal·lacions i el mobiliari, com la forma d'utilitzar els espais, siguin o no escolars. La prevenció ha d'atendre tots aquests aspectes. No fer-ho pot comportar accidents de major o menor importància que provoquin lesions o, fins i tot, la mort tant d'alumnes com de professionals.

El compliment de la legislació corresponent és una forma eficaç de treballar per a la prevenció i, a tal efecte, diagnosticar els riscs mitjançant assessories i inspeccions esdevé fonamental. No obstant, també és necessari fer l'estudi dels accidents escolars que es produeixen en el propi centre per partir de la realitat i aprendre de l'experiència .

En una escola i al llarg d'un curs són moltes les lesions que es produeixen, però, sovint no desvetllen l'interès dels gestors i educadors per no tractar-se de qüestions veritablement greus. Conèixer l'accidentalitat del propi centre és un primer pas per a determinar aquells possibles punts negres de l'escola i resulta de gran utilitat per fer conscients als professionals docents i no docents dels riscos que cal evitar. Així, a més de vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, el coneixement de la realitat del propi centre ajuda a definir una veritable estratègia de prevenció activa, amb línies d'acció prioritàries adaptades a la realitat.

No és del tot freqüent disposar a l'escola del coneixement del número d'incidències per accidents i la seva gravetat. Encara és menys habitual que aquesta informació es gestioni de forma proactiva, per més que no resulta massa difícil. Amb aquesta intenció, analitzar els accidents escolars per treure conseqüències preventives, serà important disposar d'un registre d'incidències que aporti informació significativa més enllà del nom de la persona afectada i la gravetat. Donada la gran varietat i tipologia de lesions, així com la procedència d'aquestes, caldria considerar que, des de l'escola, més que les qüestions mèdiques, interessa fer l'anàlisi des d'una doble perspectiva:

  • L'accidentalitat en funció de l'etapa educativa: infantil, primària, secundària obligatòria, post obligatòria.
  • L'accidentalitat segons el context: l'espai i el temps, atenent tant si es produeix a dins com a fora de l'escola, ja siguin activitats escolars, complementàries o extraescolars, i la implicació de personal propi o extern a l'escola.

L'anàlisi proposat permetrà tenir en compte, al mateix temps, les condicions insegures de les instal·lacions i els actes imprudents del alumnes, del professorat i del personal d'administració i serveis. Llavors les incidències registrades funcionaran com a indicadors o llums d'alarma, útils per als responsables de la seguretat i la prevenció.

El seu resultat, també en forma de tendències i evolució, haurà de permetre la implementació de mesures de prevenció orientades a disminuir els accidents i evitar-ne altres majors. Insistir, de nou, que l'anàlisi del total d'accidents hauria de partir de l'anàlisi particular de cadascun, en especial quan són d'importància, sent llavors útils les 5 regles per analitzar els accidents que es proposen a continuació.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.