Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Eines de gestió
 Portada
 Pla de Prevenció
 Pla d'Emergència i Evacuació
 Documentació
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Portada
Imatge llibres
Candau Aquesta pàgina utilitza una connexió segura (SSL) per transmetre la informació.

La prevenció és cosa de tothom: equip directiu, docents, personal d'administració i serveis, alumnes, pares, la pròpia administració... Però també queda clar que, en cada centre escolar, hi ha determinades persones que tenen una especial responsabilitat en gestionar la prevenció. Una responsabilitat que necessàriament, com en qualsevol altra tasca de gestió, ha de veure's recolzada en una sèrie d'eines o tècniques de gestió que permetin assumir-la.

En el sentit apuntat, la secció dedicada a la gestió de la prevenció presenta tot allò que cal tenir en compte, dibuixant d'alguna forma el cicle de la gestió que s'aplicaria en altres àmbits de l'escola: diagnosticar les situacions de risc, planificar les consegüents accions preventives a nivell de recursos materials, recursos humans i mètodes de treball, implementar aquestes mesures i avaluar els seus resultats.

En aquest procés de millora de la seguretat i vinculades a les mesures a implementar dins del cicle de gestió al qual hem al·ludit, destaquem la importància de:

  • Aplicar progressivament i decidida les mesures estructurals que ja venen determinades per la normativa.
  • Promoure les accions formatives de tot el personal, tant per prevenir els riscos laborals com per evitar danys no intencionats entre els alumnes.


A més, però, d'aquestes accions d'especial significació, la responsabilitat de gestionar la prevenció obliga a tenir especial atenció en els següents aspectes:

  • La identificació i avaluació dels riscos (per tal de prioritzar les accions preventives i valorar la seva eficàcia).
  • Elaborar i mantenir el pla d'emergència i evacuació davant de possibles situacions imprevistes de caràcter greu o catastròfic que poguessin afectar a tota o gran part de l'escola.
  • Mantenir un control dels accidents d'alumnes i incidències laborals per actuar en conseqüència i, analitzant les tendències, avaluar indirectament l'efecte de les mesures adoptades.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.