Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Personal subcontractat
 Portada
 Legislació
 Documentació
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Portada
Imatge llibres
Candau Aquesta pàgina utilitza una connexió segura (SSL) per transmetre la informació.

És cada vegada més freqüent la contractació de determinats serveis a empreses externes al centre educatiu. Alguns serveis, com els de menjador i mitjapensió, el transport, la neteja o determinades tasques de manteniment, s'han anat externalitzant, ja sigui per la necessitat d'abaratir costos o per la necessitat d'especialització.

En relació a aquests treballadors que donen serveis a l'escola contractats per altres empreses, també cal vetllar per la prevenció de riscos laborals. És assenyat pensar que les mesures que s'apliquen al personal del centre són també positives i defensores de la salut del personal que no està contractat per l'escola. La normativa és clara al respecte. Malgrat aquestes consideracions generals, algunes activitats molt específiques relacionades amb la neteja i el manteniment mereixen una especial atenció. El risc inherent a les tasques de netejar vidres, reparar finestres, mantenir instal·lacions elèctriques d'alt voltatge fer tasques de paleta en llocs penjats o, per exemple, podar arbres del pati o fer el manteniment de determinats equipaments esportius, com cistelles de bàsquet o enllumenat, és evident. No és suficient amb saber-ho i, quan es donen aquest tipus de circumstàncies, cal, des de l'escola, prendre les mesures oportunes:

  • Els treballadors són coneixedors dels riscos i la forma de prevenir-los, en compliment de la normativa vigent.
  • L'escola pot demostrar que els treballadors en són conscients i es responsabilitzen de prendre les mesures oportunes, tot assumint els riscos de la seva activitat professional.
  • Els treballadors, a l'hora de desenvolupar la seva tasca, no només coneixen sinó apliquen també la normativa de seguretat adoptant les oportunes mesures de prevenció.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.