Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
ABC de la Prevenciķ
 Portada
 Infantil
 Primāria
 Secundāria
 Cicles Formatius
 Batxillerat
 Universitat
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa La prevenciķ a l'escola
Imatge llibres
Candau Aquesta pàgina utilitza una connexió segura (SSL) per transmetre la informació.

Una escola segura és una escola que gaudeix d'un alt índex de benestar. Si això esdevé és perquè s'hi treballa a fons la prevenció d'accidents i malalties en la línia de la promoció de la salut.

Des de 1995 existeix la Xarxa Europea d'Escoles Promotores de salut que, segons la seva pròpia definició, "pretenen facilitar l'adopció, per a tota la comunitat educativa, d'estils de vida saludables en un ambient favorable a la salut. Plantegen les possibilitats que tenen els centres educatius d'instaurar un entorn físic i psicosocial saludable i segur".

Per promoure un ambient segur, cal vetllar per una bona prevenció d'accidents i contagi de malalties. Des d'aquest punt de vista cal considerar diferents aspectes:

 • Seguretat i higiene que ofereix l'escola com a edifici (façana, finestres, portes, escales...), com a instal·lacions (calefacció, electricitat, aigua....) i com a contingut en general (mobles...).

 • Seguretat i higiene que ofereixen els altres centres que utilitzem quan fem sortides escolars: edifici, instal·lacions i contingut en general.

 • Seguretat que ofereix l'entorn escolar: transport, moments d'entrada i sortida del centre i estades fora de l'escola.

 • La manera de desenvolupar-se la vida dins de l'escola, tant pel que fa als alumnes, als mestres, al PAS, com a qualsevol altra persona (pares, altres professionals) que hi tenen relació:

  • Ús correcte dels espais, dels productes i dels materials en la realització de les diferents activitats: educatives, de formació, de manteniment... que s'hi realitzen.

  • Aspectes ergonòmics o de confort: mobiliari adequat a cada ús específic, espais suficients i adequats a les diferents activitats, decoració agradable, nivells d'il·luminació, acústica, ventilació, temperatura,... correctes, etc.

  • Educació per a la seguretat: comportament responsable davant de situacions de risc, saber com actuar en cas de possible contagi de malalties, d'accidents, d'incendi, dur a terme simulacres d'evacuació, saber com seure o situar-se davant d'un aparell...

 • Organització i gestió en relació al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (1995).

  • Responsables (Direcció, Delegats de Prevenció de Riscos Laborals, Comitès de Seguretat i Salut, Tècnics...).

  • Responsabilitats, o activitats pròpies, en relació a la Prevenció, Detecció, Correcció i Millora de la salut i la seguretat:

   • Avaluació de Riscos.
   • Pla d'Emergència.
   • Formació específica.


Per aconseguir una prevenció eficaç a l'escola, cal incidir en els hàbits i en els estils de vida dels membres de la comunitat educativa. No podem, doncs, treballar per la prevenció si no ho fem de des la perspectiva de la promoció de la salut. Les escoles promotores de la salut, en l'àmbit de la seguretat, tenen en compte:

 • Estils de vida i hàbits saludables per esdevenir persones "segures" (evitar els accidents, autoprotegir-se i protegir els altres, estil saludable d'alimentació, higiene...).

 • Creació d'un ambient psicosocial segur. Es té en compte el benestar psicosocial de tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professors, personal d'administració i serveis, pares).

 • Compromís de tota la comunitat educativa perquè l'escola sigui sempre un lloc segur i saludable, la qual cosa comporta:

  • Compartir les finalitats d'un projecte educatiu.

  • Promoure activitats estimulants que impliqui la comunitat educativa i també l'entorn social de l'escola.

  • Mantenir-se receptiu a nous plantejaments a nivell de seguretat, d'hàbits...

  • Cadascú, individualment i col·lectiva, informar dels elements de risc o accions de risc que s'observin en la vida escolar.

  • Ser coherents entre el que es proposa i el que es fa (com a exemple, no té sentit si el que s'ensenya a les aules, el professorat no ho practiqui).

  • Formació a tots els nivells als directius, professorat, alumnes, pares i personals d'administració serveis.

  • Dur a terme un seguiment i avaluació constant de la vida del centre.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.