Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats dins del centre > Entrades i sortides

Tot i que en el nostre cas les sortides dels edificis no donen directament a una via de circulació, cal posar atenció en com s'efectuen per tal de detectar possibles riscos.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.