Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats dins del centre > Escola Infantil

Dediquem un punt especial a aquest grup d'edat (de 3 a 5 anys), ja que els factors de risc són més elevats quant més petit és l'infant. Aquest no depèn d'ell mateix i no sabrà valorar, en molt casos, l'existència d'un perill potencial. Per això, l'acció preventiva s'haurà de desenvolupar encara amb més atenció per part de totes les persones implicades en l'acció educativa (mestres, direcció i personal de serveis).

Amb tot, el mestre/a és un referent per a l'infant i per tant, caldrà anar desvetllant en ell el sentit de l'autoprotecció com un element més de la seva formació com a persona.


Caigudes a diferent nivell


Contusions


Electricitat


Utensilis i material


Lavabo


Portes


Pati


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.