Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Instal·lacions esportives

Aspectes que considerem d'interès a l'hora de prevenir accidents

1. Situació


2. Superfície i alçada

És interessant respectar les mesures convencionals tant en la superfície de les instal·lacions com en la seva alçada, per tal de poder realitzar el màxim nombre de pràctiques.


3. Terres

Resulta molt difícil indicar el millor terra, doncs són molts els materials existents en el mercat, amb els seus pros i contres.

La composició més recomanable és la d'un terra:


4. Parets


5. Il·luminació


6. Sostres


7. Calefacció i ventilació


8. Magatzems


9. Senyalització


10. Ancoratges


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.