Prevenció Risc Escolar


Risc laboral > Personal no docent > Portada

L'activitat educativa i l'ensenyament que es fa a l'escola són possibles gràcies a la col·laboració i suport de moltes persones que no són docents. Les tasques d'administració i secretaria, el servei de neteja, el manteniment dels edificis i les instal·lacions i altres serveis, com poden ser els de reprografia, cuina i menjadors són desenvolupats per un equip de persones que també estan subjectes a riscos laborals específics. Si bé és cert que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals del 1995 estableix un marc general, és necessari vetllar de forma específica per aplicar en concret la normativa a cada lloc de treball i eliminar els riscos laborals dels diferents perfils i funcions professionals del Personal d'Administració i Serveis o personal no docent.

La varietat de funcions i ocupacions del Personal d'Administració i Serveis obliga a fugir de les generalitzacions i plantejar-se en cada cas quines han de ser les precaucions a tenir. Els menús d'aquesta secció volen cobrir aquest objectiu.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.