Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats fora del centre > Portada

Més enllà de vetllar per disposar d'unes instal·lacions i equipaments segurs, és necessari assumir la prevenció dels danys no intencionats com una tasca de tots i no només dels arquitectes i administradors.

És innegable que la gestió de les activitats d'ensenyament - aprenentatge influeix de forma efectiva en la millora de la prevenció d'accidents. Activitats que es fan principalment a l'escola però que també es desenvolupen, en part, fora del recinte escolar. És interessant reflexionar i conèixer les pautes bàsiques de seguretat i prevenció que han de guiar la realització d'activitats fora de l'escola. La seguretat és quelcom que sempre ha de tenir present tot docent i educador, però que ha de preocupar especialment en les activitats que es fan en medi més obert i sovint subjectes a la col·laboració d'altres professionals que no són de l'escola per la suposada aparició de factors imprevistos.

A més de l'activitat específica de l'escola infantil, s'organitza tot el material de prevenció de danys no intencionats en les activitats escolars fora del centre segons quatre grans categories d'activitats, molt freqüents en les escoles i que apleguen gairebé el cent per cent de situacions: activitats de piscina, sortides o visites culturals, activitats de convivències i/ o colònies que impliquen dormir fora i realitzar activitats recreatives i, dins d'aquest tipus de sortides, la realització d'activitats en medi natural.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.