Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats dins del centre > Portada

Si bé hom considera que la seguretat passa sempre per disposar d'unes instal·lacions en condicions, més freqüentment s'ignora erròniament la importància d'analitzar l'activitat que es realitza a l'escola com a possible causant dels danys no intencionats. Aquesta no és una reflexió menor, en tant que, assumint-la, la prevenció es converteix en una tasca de tots i no només dels arquitectes i administradors.

Estem convençuts que determinada gestió de l'activitat docent, allò que anomenem gestió de l'aula, influeix en la creació d'un clima més o menys distés i de col·laboració o més o menys tens i competitiu que pot influir en el grau d'accidentalitat dels alumnes. També el moviment d'alumnes en l'interior del centre, l'organització del temps i dels espais o la coordinació d'activitats poden ser aspectes d'incidència preventiva a l'escola. Tot plegat dibuixa un camp poc explorat per a la recerca i que en el futur pot esdevenir d'interès, però ja hi ens anticipem, en part, des d'aquesta web introduint temes com la gestió de la convivència o el suport tutorial davant de situacions de risc.

A més de l'activitat formativa i educativa general i aquella que es doni en cada aula, és necessari tenir molt present determinades situacions específiques. En primer lloc, en relació a l'escola infantil, atendre les diferències que imposen l'edat dels infants i l'activitat que es desenvolupa en aquests centres. I a continuació, i aplicables a tots els centres educatius, cal atendre de forma singular la realització d'activitats molt específiques. Els moments d'entrades i sortides del centre, les aules especials com els tallers i laboratoris, les instal·lacions esportives, aules de plàstica o aules d'informàtica, les zones d'esbarjo i els menjadors escolars.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.