Prevenció Risc Escolar


> Formaciķ a distāncia > Guies formatives > Guía de formaciķ bāsica per al Personal de Manteniment

1. Introducció
 

Sovint es considera l'Escola com un entorn laboral exempt de situacions de risc per a la salut de les persones que hi són, tant treballadores com no. Res més lluny de la realitat.

I és per això que s'ha d'entendre la Prevenció de Riscos Laborals com el conjunt d'accions, mesures i activitats que s'han d'adoptar en totes i cadascuna de les activitats de la nostra vida, tant professionals com personals, per tal d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i/o malalties que afecten la integritat física i/o psíquica de les persones.

 
 2. Riscos del personal de manteniment
 

En aquest apartat us presentem una guia de formació bàsica pel personal de manteniment de les escoles, on queden recollides una recopilació de recomanacions de seguretat que tenen a veure amb proteccions individuals (de cap, peus, mans, ulls, proteccions contra caigudes...), màquines, mitjans auxiliars en tasques de manteniment, eines manuals i manipulació de càrregues, entre altres.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Guia de formació bàsica pel personal de manteniment
 
PDF
Descripció d'un accident: Fumigació
 
 3. Activitats d'avaluació
 

Un cop hagueu llegit i entès el material proposat, heu de realitzar la següent activitat d'avaluació que serà lliurada a la persona Responsable de la Formació del vostre centre.

 
Materials:
 
PDF
Qüestionari d'Avaluació
 

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.