Prevenció Risc Escolar


> Formaciķ a distāncia > Guies formatives > Guía de formaciķ bāsica per al Personal de Cuina

1. Introducció
 

Sovint es considera l'Escola com un entorn laboral exempt de situacions de risc per a la salut de les persones que hi són, tant treballadores com no. Res més lluny de la realitat.

I és per això que s'ha d'entendre la Prevenció de Riscos Laborals com el conjunt d'accions, mesures i activitats que s'han d'adoptar en totes i cadascuna de les activitats de la nostra vida, tant professionals com personals, per tal d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i/o malalties que afecten la integritat física i/o psíquica de les persones.

 
 2. Riscos del personal de cuina
 

La cuina és una àrea de treball als llocs de la qual s'opera en condicions que, en alguns casos, poden arribar a ser adverses (per efectes de temperatura, soroll, il·luminació, postures forçades, moviments repetitius...), es manegen estris i aparells que comporten perills concrets i s'utilitzen substàncies i preparats químics que per la seva composició poden resultar nocius per als mateixos usuaris i que poden influir en la protecció de tercers a través dels productes i aliments de consum.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Dossier: Seguretat i salut en cuines industrials
     
 
PDF
Descripció d'un accident: Cremades a la cuina
 
PDF
Descripció d'un accident: Cremades al menjador
 
PDF
Descripció d'un accident: Fregidores a la cuina
 
 3. Activitats d'avaluació
 

Un cop hagueu llegit i entès el material proposat, heu de realitzar la següent activitat d'avaluació que serà lliurada a la persona Responsable de la Formació del vostre centre.

 
Materials:
 
PDF
Qüestionari d'Avaluació
 

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.