Prevenció Risc Escolar


> Formaciķ a distāncia > Guies formatives > Guia de formaciķ bāsica per al Personal Administratiu

1. Introducció
 

Sovint es considera l'Escola com un entorn laboral exempt de situacions de risc per a la salut de les persones que hi són, tant treballadores com no. Res més lluny de la realitat.

I és per això que s'ha d'entendre la Prevenció de Riscos Laborals com el conjunt d'accions, mesures i activitats que s'han d'adoptar en totes i cadascuna de les activitats de la nostra vida, tant professionals com personals, per tal d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i/o malalties que afecten la integritat física i/o psíquica de les persones.

 
 2. Riscos del personal administratiu
 

El personal administratiu està exposat a diferents agents de risc com són les caigudes, cops, ordre i neteja, postures de treball, confort acústic i tèrmic, il·luminació, qualitat de l'aire, manipulació manual de càrreques en els que, si no es consideren les mesures preventives adequades, poden derivar en conseqüències indesitjables per a les persones i la organització en general.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Dossier: Seguretat i salut en treballs d'oficina
 
 3. Activitats d'avaluació
 

Un cop hagueu llegit i entès el material proposat, heu de realitzar la següent activitat d'avaluació que serà lliurada a la persona Responsable de la Formació del vostre centre.

 
Materials:
 
PDF
Qüestionari d'Avaluació
 

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.