Prevenció Risc Escolar


> Formaciķ a distāncia > Guies formatives > Guia de formaciķ bāsica per al Personal Docent

1. Introducció
 

Sovint es considera l'Escola com un entorn laboral exempt de situacions de risc per a la salut de les persones que hi són, tant treballadores com no. Res més lluny de la realitat.

I és per això que s'ha d'entendre la Prevenció de Riscos Laborals com el conjunt d'accions, mesures i activitats que s'han d'adoptar en totes i cadascuna de les activitats de la nostra vida, tant professionals com personals, per tal d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i/o malalties que afecten la integritat física i/o psíquica de les persones.

 
 2. Riscos del personal docent
 

L'estudi de baixes laborals demostra que, a més del risc d'accidents inherent a tota activitat humana, el col·lectiu docent es troba principalment exposat a patologies foniàtriques, musculoesquelètiques i psicològiques. Aquesta realitat laboral, generalment poc coneguda, demana dels propis docents i dels gestors de l'ensenyament més informació, sensibilització i, lògicament, prevenció.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Llibret: La Prevenció, una assignatura pendent (Apartat professors)
 
Risc Laboral > Personal docent
 
 3. Riscos dels alumnes
 

La prevenció ha d'ésser part integral de l'educació i la formació per tal d'assolit una autèntica cultura preventiva. Els professors han de conèixer les possibles situacions de risc i la forma d'evitar-les, tot transmetent aquesta inquietud als alumnes.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Llibret: La Prevenció, una assignatura pendent (Apartat alumnes)
 
PDF
Fitxes gràfiques: Riscos alumnes
 
Biblioteca > Anàlisi de casos reals (Material d'ampliació)
 
 4. Informe de Seguretat
 

Per tal de prendre consciència dels riscos que ens envolten és molt important redactar un Informe de Seguretat sobre cadascuna de les activitats que realitzem a l'escola.

 
Llegiu el següent material:
 
PDF
Fulletó: A l'escola, sempre, informe de seguretat
 
 5. Activitats d'avaluació
 

Un cop hagueu llegit i entès tot el material proposat, heu de realitzar dos activitats d'avaluació que seran lliurades a la persona Responsable de la Formació del vostre centre.

D'una banda, heu d'emplenar el Qüestionari d'Avaluació que us adjuntem i per l'altra heu de realitzar un Informe de Seguretat sobre la vostra activitat docent habitual, seguint el model que us també us lliurem.

 
Materials:
 
PDF
Qüestionari d'Avaluació
 
PDF
Informe de Seguretat - Activitat docent
 

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.