Prevenció Risc Escolar


Risc laboral > Vigilāncia de la Salut > Portada

L’article 19 de l’Estatut dels treballadors mana que “El treballador, en la presentació dels seus serveis, tindrà dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene”.

Els diferents convenis laborals incloïen aquests drets dels treballadors, ja abans de l’aparició de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, amb alguns retocs en relació a revisions mèdiques.

Així, el conveni de l’ensenyament Privat de Catalunya, fins a l’any 1994 deia: “Els Centres i el personal afectat per aquest conveni compliran les disposicions sobre Seguretat i Higiene en el treball contingudes a l’Estatut dels Treballadors (art.19), i demés disposicions de caràcter general. A tal efecte, al començament de cada curs, el Centre podrà sol·licitar a l’Institut Català de la Salut, o al metge del Centre, una revisió mèdica dels treballadors que així ho desitgin”, i feia esment a aquestes revisions mèdiques, d’una forma molt imprecisa, ja que eren optatives per l’empresa i pel treballador i indicava que era la Seguretat Social o el dispensari de l’escola el lloc on realitzar aquesta revisió.

Donant resposta a aquestes sol·licituds dels Convenis, les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, que són entitats Estatals col·laboradores de la Seguretat Social, van assumir aquestes revisions, a càrrec de les quotes dels TC2, sense cost per les empreses.

L’any 2000, el Ministeri de Treball, amb el consentiment de Sindicats, va optar per prohibir a les Mútues d’Accidents de Treball continuar fent aquestes revisions:

Així doncs, aquesta decisió del Ministeri de Treball es va fer totalment efectiva dos anys després, al 2002, en quant a la prohibició de realitzar les revisions mèdiques gratuïtes per les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.

Aquestes revisions les realitzaven aproximadament un 30% dels treballadors, especialment de les grans empreses.

El Conveni actual de l’Ensenyament Privat de Catalunya, en el seu art. 80, continua amb la mateixa imprecisió sobre aquestes revisions.

Materials relacionats:
icopdf.gif
Informe de l'anālisi epidemiolōgic dels resultats del qüestionari de salut de les escoles. Realitzat per la Dra. Montserrat Closa al 2000-2001 sobre 224 escoles.
Categoria: Estudi
icopdf.gif
Resum de l'estudi de sinistralitat laboral de l'any 2006, realitzat sobre 168 escoles.
Categoria: Estudi
icopdf.gif
Resum comparatiu de l'estudi de sinistralitat laboral realitzat durant els anys 2002-2005.
Categoria: Estudi

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.