Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Escola Infantil > Altres espais

Totes aquestes sales annexes han d'estar al voltant de l'aula, separades per envans de vidre o grans finestres per tal de poder veure els infants en tot moment.

Sala cotxets


Sala Lactants


Dormitoris


Sala de Canvi


Biberoneria


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.