Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Gestors i funcions > Servei de Prevenció > Servei de Prevenció Alič (SPA)

Qualsevol empresa pot concertar amb un Servei de Prevenció Aliè (SPA) llevat que hagi de constituir un Servei de Prevenció Propi (SPP). Pel que fa a l'auditoria, només s'han d'auditar aquelles disciplines i/o activitats con concertades amb l'SPA.

Els Serveis de Prevenció Aliens també poden fer activitats puntuals a les empreses encara que no sigui el seu servei de prevenció.


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.