Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Gestors i funcions > Servei de Prevenció

El Servei de Prevenció és un equip tècnic pluridisciplinar, la funció fonamental del qual és la identificació i anàlisi de riscos i el desenvolupament de plans i programes d'actuació preventiva. Per tant, la seva funció fonamental és aportar l'assessorament tècnic a l'empresa, executant les funciones que l'empresari li delegui.
Accediu a:

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.