Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Legislació

Materials relacionats:
icofirefox.gif
Reial Decret pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Butlletí Oficial del Ministeri d'Educació i Ciència núm 46. Redacció de projectes de construcció de Centres públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Ordre que regula les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat de compliment obligat pels centres d'atenció assistencial per a infants de menys de sis anys.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Reial Decret sobre les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en quant al risc elèctric.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Reial Decret pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Reial Decret sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyament de règim general no universitari.
Categoria: Legislació
icopdf.gif
Ordre per la que s'aproven els programes de necessitats per a la redacció dels projectes de construcció de centres d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària completa.
Categoria: Legislació

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.