Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats dins del centre > Laboratoris i tallers

Tot seguit, teniu una llista de les mesures que cal adoptar en un laboratori o taller quant a utilitzar els diferents tipus d'eina, aparells, soldatges a fi d'evitar qualsevol accident, així com les mesures a adoptar per tal d'eludir incendis i explosions.
Accediu a:
Materials relacionats:
icopdf.gif
El treball al laboratori presenta una àmplia varietat de riscos. En aquest fulletó us presentem unes normes bàsiques per a treballar-hi.
Categoria: Fulletó
icopdf.gif
Abans de començar a treballar al taller de tecnologia cal tenir en compte una sèrie de criteris bàsics. En aquest fulletó us presentem unes normes bàsiques per a treballar-hi.
Categoria: Fulletó

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.