Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Laboratoris i tallers > Incendis i explosions

Introducció

Els incendis i explosions, tot i que representen un baix percentatge del conjunt d'accidents amb lesions, generen pèrdues econòmiques elevades.

L'incendi és una reacció química de combustió que necessita tres factors (triangle del foc) pel seu inici, desenvolupant-se tot seguit una propagació en cadena. Els tres factors són:

Criteris preventius bàsics


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.