Prevenció Risc Escolar


Edifici > Edifici i instal·lacions > Laboratoris i tallers > Llocs de treball

Introducció

En dissenyar una àrea de treball, s'ha de tenir en compte que s'han de distribuir adequadament els diferents espais segons la seqüència lògica del procés de producció o preveure vies de circulació de materials i persones.

Amb això, s'evitaran riscos associats a espais reduïts, separacions insuficients, condicions pobres d'il·luminació, falta d'ordre i neteja, atropellaments per vehicles... que provoquen nombrosos accidents per caigudes, cops, xocs, etc.


Criteris preventius bàsics

A tot el laboratori o taller

Passadissos i superfícies de trànsit


Escales


Zones de treball


Màquines


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.