Prevenció Risc Escolar


ABC de la Prevenció > ABC de la Prevenció > Batxillerat

La prevenció d'accidents a l'Educació Post Obligatòria (Batxillerat), des de la perspectiva de la promoció de la salut, implica necessàriament emprendre iniciatives diverses que afecten els tres àmbits que s'exposen tot seguit.

Accediu a:

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.