Prevenció Risc Escolar


ABC de la Prevenció > ABC de la Prevenció > Portada

Una escola segura és una escola en la qual la incidència d'accidents i malalties de tot tipus és molt baixa. O dit d'una altra manera, una escola és segura i saludable quan gaudeix d'un índex alt de benestar. Si això esdevé és perquè s'hi treballa a fons la prevenció d'accidents i malalties que és, a la vegada, un eix fonamental de cara a la promoció de la salut.

Una escola que vetlli per la salut de les persones que hi conviuen ha de tenir, justament per no ser una institució sanitària, l'accent posat en la prevenció, per una banda, i la formació de ciutadans responsables envers la seva salut i les necessitats de la col·lectivitat, per una altra. En aquest sentit, a més de la necessitat d'impulsar la transversalitat curricular de la promoció de la salut en totes les etapes de l'escolarització, és necessari gestionar la prevenció dels riscos de forma coordinada i eficaç.

Podem afirmar que no hi ha un bon nivell de salut sense prevenció. Aquí arrenca la necessitat de sumar esforços en el disseny acurat de la prevenció, capaç de garantir la millor detecció de situacions i objectes o estructures que representin un risc d'accidentalitat, contagi de malalties, riscos laborals o patiment de trastorns (diagnòstic o avaluació de riscos) per tal d'implementar mesures correctives. La prevenció a l'escola, a més de seguir unes pautes generals, ha de tenir en consideració les característiques i singularitats de cada etapa educativa.

De forma general, i vàlid per a tots els centres educatius, des de les etapes infantils fins a les institucions universitàries, ajudarà aprofundir en els següents marcs conceptuals:

Accediu a:

Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.