Prevenció Risc Escolar


Gestió de la prevenció > Gestors i funcions > Delegats de Prevenció

Són competències dels Delegats de Prevenció:


En empreses que no tinguin Comitè de Seguretat i Salut, per no arribar al número mínim de treballadors establerts a l'efecte (50 treballadors), les competències atribuïdes a aquest seran exercides pels Delegats de Prevenció.

En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per:


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.