Prevenció Risc Escolar


Vida escolar > Activitats dins del centre > Zona d'esbarjo

Anant cap al pati


Aquestes recomanacions també les podem fer extensives a les entrades i sortides de l'escola, on el risc és encara més alt, ja que accedim a un espai sense control. També ho hem de tenir present quan es surt dels circuits recorreguts més habitualment per anar a qualsevol activitat fora del centre que pot generar una alegria addicional i, per tant, baixar els nivells de precaució de l'infant.


Al pati


Document extret de www.prevencio.cat
© Prevenció Risc Escolar, S.L.