I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

Característiques tècniques:

  • Aquest web s'ha desenvolupat seguint les recomanacions del W3C sobre XHTML i CSS, validant en XHTML 1.0 Strict.

XHTML 1.0 Strict vàlid! CSS vàlid!

  • Aquest web fa ús d'algunes característiques que són exclusives de la versió 3 de CSS i que, per ser visionades, requereixen d'un navegador que les suporti. Per aquest motiu, es recomana la utilització d'algun dels navegadors següents, en les seves darreres versions: Firefox, Chrome, Opera o Safari.

Equip tècnic:

Aquest web ha estat desenvolupat pel Departament de Tecnologia i Comunicació de Gassiot / Prevenció Risc Escolar. Per qualsevol consulta o problema de caràcter tècnic podeu adreçar-vos a

Fotografies:

Fotografies de la Jornada a càrrec de