I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

Dr. Pedro Gil-Monte
Dr. Pedro Gil-Monte
Doctor en Psicologia. Director de la Unitat d’Investigació Psicosocial de la Conducta Organitzacional (UNIPSICO) i membre de la Comissió Acadèmica del Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals de la UV. Investigador en projectes de recerca subvencionats per la Generalitat de Catalunya sobre gestió de l’estrès en docents. Ha publicat més de 100 estudis sobre riscos psicosocials en el treball i les seves conseqüències i ha participat com a ponent invitat en congressos i jornades sobre estrés en docents.
Dr. Carles Ariza
Dr. Carles Ariza
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1979) i Doctorat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica, per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (1997). Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública (2003). Treballa com a Tècnic Superior en el Servei d’Avaluació i Mètodes d’Intervenció de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Professor de “Salut Pública i Treball Social” a la Facultat d’Educació i Treball Social “Pere Tarrés” de la Universitat Ramon Llull i professor associat de la Blomberg School of Public Health de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore (USA).
Sr. Ignasi Oró
Sr. Ignasi Oró
Llicenciat en Ciències Biològiques (UB) i Màster en Investigació Pedagògica (URL). Professor de la FPCEE Blanquerna (URL) en l'Àrea de didàctica de les ciències experimentals i socials. Formador de formadors al PESE del Departament d’Ensenyament (GenCat), ICE de la UB i IL3-UB Virtual. Ha participat en diferents projectes d’innovació docent sobre ambientalització curricular a la universitat, avaluació dels aprenentatges 3-12, i autoavaluació de centres d’educació infantil i primària.
Sr. Mateu Capell
Sr. Mateu Capell
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE). És professor d’educació física, tècnic de la Fundació Esportsalus, redactor de l’Enciclopèdia de l’Esport Català i col·laborador del Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (URL). Des de l’any 2004 és el secretari tècnic de l’Observatori de Riscos Escolars (SAIP – URL) on ha treballat en diverses recerques i publicacions sobre l’àmbit de la prevenció de riscos escolars, tant docents com discents.
Sra. Mònica Solana
Sra. Mònica Solana
Diplomada en fisioterapia, postgraduada en fisioterapia de l'esport i osteopatia (UAB) i Llicenciada en Ciències de l'Activitat física i l'esport (UB). És cap de l'equip de prevenció de lesions i fisioteràpia del GAR (Grupo de Apoyo al rendimiento deportivo) de la Reial Federació Espanyola de Natació.
Dra. Carme Boqué
Dra. Carme Boqué
Mestra, Doctora en Pedagogia i professora de la FPCEE Blanquerna (URL). Membre de la Agencia Andaluza de Evaluación del Sistema Educativo, de l'Observatori dels Drets de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, de l'Associació CONVIVES i de diferents centres d'investigació d'àmbit internacional. És autora de diferents llibres i articles sobre gestió positiva de conflictes, mediació, convivència, cultura de pau, valors i ciutadania, entre d'altres.
Dr. Ànder Chamarro
Dr. Ànder Chamarro
Dr. en Psicologia (USAL) i professor del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB. Les seves línies de recerca tenen a veure amb els efectes de l'ús de les noves tecnologies entre el joves (en col·laboració amb el grup CONDESA de la URL) i els aspectes psicosocials de les lesiones a l'escola i l'esport. És col·laborador de l'Observatori de Riscos Escolars de la FPCEE Blanquerna (URL).
Dr. Eduard Longás
Dr. Eduard Longás
Doctor en Pedagogia (URL), Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació (UB), Diplomat en Professorat d’EGB (EU Blanquerna). Professor i membre del grup consolidat de recerca PSITIC de la Universitat Ramon Llull, i Coordinador de l'Observatori de Danys no Intencionats a l’Escola.
Sr. Jordi Gassiot
Sr. Jordi Gassiot
És diplomat en Filosofia i Teologia per la Universitat de Lovaina (Bèlgica). Des de fa 30 anys ocupa el càrrec de gerent de la corredoria Assegurances Gassiot, coordinant les assegurances de més de 450 escoles i vetllant per la seguretat i la salut de més de 260.000 alumnes. D'altra banda, també ha estat el responsable durant 8 anys del Servei de Prevenció Mancomunat, donant servei a més de 22.000 professors. En col·laboració amb altres entitats com Blanquerna, ha impulsat iniciatives per a la recerca en matèria de prevenció, orientades a millorar la salut dels claustres de les escoles.
Dra. Àngels López
Sra. Àngels López
Mestra de primària, Psicòloga Clínica i Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat Ergonomia i Psicosociología Aplicada. En l'actualitat exerceix de mestra a l'escola Àngela Bransuela de Mataró i ha treballat l'Ergonomia i la Prevenció dins el currículum educatiu des de l'any 98. Ha publicat diversos articles dedicats a la Prevenció de Riscos a l'escola i ha participat en diverses conferències i comunicacions sobre el tema. L'any 2007 va patentar un model de faristol el “Faristàngels”, recomanat per diversos especialistes de la salut i utilitzat per alumnes en varies escoles.
Dra. Susana del Cerro
Dra. Susana del Cerro
Doctora en Psicologia i tècnica superior en prevenció de riscos laborals. És professora de la FPCEE Blanquerna (URL) i professora del màster en prevenció de riscos laborals de l'IQS (URL).
Sr. Francisco Ramos
Sr. Francisco Ramos
Diplomat en Educació General Bàsica, Tècnic superior en prevenció de riscos laborals en l'especialitat de Seguretat i Auditor del sistema de prevenció de riscos laborals. Ha treballat 26 anys com a docent en centres dependents de la Diputació de Barcelona (CEIP Els Pins, IES Llars Mundet i Centre de Formació d'Adults Can Batlló) on ha ostentat càrrecs de Secretari administrador i director. Des de l'any 1999 està adscrit a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona, actualment, com a Cap de la Unitat de Formació, Informació i Documentació.
Sra. Victòria Fernàndez-Puig
Sra. Victòria Fernàndez-Puig
Llicenciada en Psicologia. Psicoterapeuta. Ha estat psicopedagoga d'Institut durant el període 1995-2001. La seva Investigació DEA es va centrar en el tema de la Síndrome d'Esgotament Professional a la docència (2004). Actualment és professora de l'FPCEE Blanquerna i responsable de l'Observatori de Riscos Docents. També és Membre de l'equip de Psicòlegs de la Clínica del Dolor del Hospital Germans Tries i Pujol i col·laboradora del grup consolidat de Recerca Comunicació i Salut (URL). Formadora en col·laboració amb el SAIP FPCEE (URL).
Sra. Rosa Mª Palacios
Sra. Rosa Mª Palacios
Llicenciada en ciències biològiques, postgrau per a professorat de tecnologia. Professora d'ensenyament secundari de biologia, geologia i tecnologia. Actualment és cap de l'àrea de programes de formació de la subdirecció general de formació i desenvolupament del personal docent, des de la qual es planifiquen accions formatives relacionades amb la prevenció i la salut escolar.
Dra. Rosa Nomen
Dra. Rosa Nomen
Dra. Enginyer Químic (IQS), Enginyer Industrial, professora catedràtica, cap del departament d'Enginyeria Química a l'ETS IQS, vicerectora d'estudiants i relacions internacionals de la URL des de 2002 fins al 2010 i, actualment, degana de l'ETS IQS. En matèria de prevenció, ha treballat i treballa en l'estudi, la identificació i la prevenció del risc dels processos industrials en general i en particular dels processos químics des del seu grup de recerca, PQAT de la URL. És membre de diverses institucions nacionals com GECAT (Espanya), AEMFR (França) o DECHEMA (Alemanya), i internacionals com EFCE i ICTAC i ha contribuït a la creació de PESI i ETPIS, les plataformes tecnològiques de seguretat industrial espanyola i europea, respectivament.
Dra. Sandra Sans
Dra. Sandra Sans
Llicenciada en Medicina i Cirurgia General (UdL). Metgessa Especialista en Medicina del Treball. Actualment és coordinadora Sanitària de Catalunya Societat de Prevenció de Asepeyo.
Sr. Josep Mª Vila
Sr. Josep Mª Vila
Logopeda i psicòleg. És professor de les facultats de Psicologia i de Comunicació Blanquerna (URL) i director del postgrau d'intervenció logopèdica en alteracions de la veu (URL). Imparteix formació i investiga sobre la veu sana i la patològica i la seva relació amb la personalitat i amb els usos professionals (mestres, actors, teleoperadors,...).
Dr. Jordi Longás
Dr. Jordi Longás
Doctor i Llicenciat en Pedagogia i Educador Social. Professor de l'FPCEE Blanquerna (URL) i membre del grup consolidat de recerca PSITIC de la (URL). Director de l'Observatori de Riscos Escolars de l'FPCEE Blanquerna (URL). Ha realitzat diverses publicacions i recerques sobre organització escolar, escola saludable i riscos psicosocials a la docència i és professor del màster de Prevenció de Riscos de l'IQS.