I Jornada de Prevenció i Salut Escolar

Moderador: Sr. Ignasi Oró
  • La prevenció en activitats "fora" de l'escola. [Descàrrega]
    En l'actualitat, l'oferta educativa a l'exterior del centre educatiu és molt àmplia; des de sortides al medi natural fins a visites culturals en diferents àmbits del coneixement i de la geografia local, nacional i internacional. Arrel d’aquestes possibilitats de millorar l’experiència educativa a través de la sortida escolar, cal reflexionar al voltant de la gestió de les responsabilitats d’aquells que hi intervenen i quines són les recomanacions i estratègies que poden millorar la seguretat en les sortides “fora” del centre educatiu.
  • Prevenció d'accidents i lesions en l'activitat física. [Descàrrega]
    Segons l’American Academy of Pediatrics als EEUU cada any, aproximadament, 3,5 milions de nens de fins 14 anys d’edat prenen mal practicant esports o participant d’activitats recreatives. D’aquesta xifra, els nens d’entre 5 i 14 anys, representen gairebé la meitat de totes les lesions. Atesa aquesta problemàtica, trobem oportú explicar les característiques anatomofisiològiques de la població escolar i donarem indicacions sobre els hàbits higiènics, posturals i alimentaris que ens ajuden a prevenir accidents. També parlarem de la metodologia per a elaborar sessions preventives i per controlar la vestimenta, el material i les instal•lacions per tal que siguin adequades i segures.
  • Convivència i salut psicosocial dels alumnes.
    Plantejarem la prevenció de riscos socioafectius mitjançant la construcció sistemàtica d’un bon clima de convivència a l’aula, al centre i a la comunitat en tant que factor protector de l’alumnat. Abordarem quatre temàtiques clau: l’actual percepció de la violència escolar, les fases per a la creació d’un clima interpersonal positiu al centre, el fenomen de l’assetjament escolar i la cultura del benestar dins d’un marc de cultura de pau.