Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Béns mobles i materials
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Laboratoris i tallers
 Activitats esportives
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Activitats esportives
Imatge llibres

Tipus de material esportiu

Una primera classificació molt general és la que divideix el material esportiu en:

  • Grans aparells (transportables i fixes).
  • Petits aparells (pilotes, cèrcols, cordes…).


Concretant una mica més aquesta classificació, molt general, i pensant també amb el tema del material, podríem establir aquesta divisió:

  • Fix: Ja està col·locat en les instal·lacions esportives, gimnàs o també altres espais. Per exemple: porteries, cistelles, espatlleres...
  • Mòbil: És tot aquell material que, per les seves característiques de pes, grandària i forma, pot ser utilitzat individualment o en grups en situacions estàtiques i dinàmiques. Per exemple: pilotes, piques, cordes...
  • Mixt: Pot ser utilitzat com a material fix o mòbil. Requereix la col·laboració de diferents alumnes. Per exemple: màrfegues, bancs, plington...


La perillositat del material està basada, fonamentalment, en aquells detalls que poden suposar un risc: arestes, rugositats, duresa… A part de tot el material que podem necessitar, cal també conscienciar als alumnes de la importància del seu propi cos i també el dels seus companys. Són moltes les situacions en les quals es treballa en grup i cal una implicació responsable dels alumnes en la tasca a realitzar.

També és important que, dins de l'espai on realitzem l'activitat física, evitem objectes perillosos, com per exemple columnes, si més no, procurar que estiguin protegits.

Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.