Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Instalˇlacions esportives
Imatge llibres

Aspectes que considerem d'interès a l'hora de prevenir accidents

1. Situació

 • Ha d'existir una bona comunicació entre l'edifici acadèmic i les instal·lacions esportives, vestidors i altres espais.
 • Facilitat d'accés entre els diferents espais o altres entitats, sense interferències per a la vida acadèmica.


2. Superfície i alçada

És interessant respectar les mesures convencionals tant en la superfície de les instal·lacions com en la seva alçada, per tal de poder realitzar el màxim nombre de pràctiques.


3. Terres

Resulta molt difícil indicar el millor terra, doncs són molts els materials existents en el mercat, amb els seus pros i contres.

La composició més recomanable és la d'un terra:

 • Econòmic.
 • D'aspecte agradable.
 • Elàstic i antilliscant.
 • De fàcil neteja i manteniment.
 • De llarga durada.
 • Sense cap tipus de relleu que alteri la superfície llisa d'un terra (reixes de desguàs, graons, desnivells...)


4. Parets

 • Han de ser dures i llises, sense cantonades ni arestes.
 • Màxima superfície lliure per a poder utilitzar-les amb jocs diferents.
 • Parets exteriors amb possibilitat d'utilització, evitant arestes i arrodonint angles perillosos quan estiguin a poca alçada.


5. Il·luminació

 • Evitar els reflexes i enlluernaments, eliminant les finestres en els fons de la instal·lació i laterals, i col·locant-les a una alçada considerable on no comportin perill.
 • La llum, tant natural com artificial, és millor que vingui del sostre.
 • Control de llums per sectors d'utilització, situant les preses de corrent a una alçada inaccessible pels infants, o bé, instal·lant caixes amb tapa de seguretat.


6. Sostres

 • Sempre són més adequats els sostres clars.
 • Han de ser aïllants per evitar sorolls i condensacions.

7. Calefacció i ventilació
 • La instal·lació no ha de d'estar a l'abast de l'alumnat i no alterar en relleu les superfícies per on passa. En cas de ser externa, ha d'estar acotxada.
 • Equipament independent d'altres instal·lacions i amb aïllament de sorolls.
 • Entrades d'aire tebi a l'alçada de terra i ventilació natural o per extractors situats al sostre.
 • Una temperatura adequada es situaria al voltant de 13 graus.


8. Magatzems

 • Han de ser suficients i amplis, que permetin treure i entrar el material amb facilitat.
 • Les portes d'accés han de ser directes a les sales i amb una amplada suficient i han de quedar integrades en la superfície llisa de les parets, evitant arestes i cantonades. Les portes corredores faciliten el moviment del material i, si són dures, queden integrades en la mateixa paret, sense ser deformades.


9. Senyalització

 • Línies permanents i antilliscants per al màxim nombre d'esports i amb diferents colors, que contrastin amb el color del terra.
 • Senyals indicatives de les sortides d'emergència, extintors, mànegues d'aigua, mapa de situació dins el centre.


10. Ancoratges

 • Especificació dels ancoratges en un plànol.
 • Tapes que impedeixin l'entrada d'objectes que els deteriorin o que en dificultin el seu ús en els moments necessaris.
 • Que no suposin un risc per a la pràctica de les activitats, quedant integrats dins de cada superfície específica.
 • Les porteries han d'estar agafades a la paret amb el suport corresponent i amb el passador i cadenat posats.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.