Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Formaciķ a distāncia
 Guies formatives
També et pot interessar:
   Llei de Prevenciķ
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Guía de formaciķ bāsica per al Personal de Neteja
Imatge llibres
1. Introducció
 

Sovint es considera l'Escola com un entorn laboral exempt de situacions de risc per a la salut de les persones que hi són, tant treballadores com no. Res més lluny de la realitat.

I és per això que s'ha d'entendre la Prevenció de Riscos Laborals com el conjunt d'accions, mesures i activitats que s'han d'adoptar en totes i cadascuna de les activitats de la nostra vida, tant professionals com personals, per tal d'eliminar o reduir els riscos d'accidents i/o malalties que afecten la integritat física i/o psíquica de les persones.

 
 2. Riscos del personal de neteja
 

Els serveis de neteja constitueixen un clar exemple del que s’espera pels consumidors o clients de serveis respecte de la qualitat,del treball ben fet. I, en principi, un treball ben fet precisa ser un treball segur, un treball sense pèrdues personals o materials.

Aquest dossier tracta sobre els riscos més habituals en els treballs de neteja, com són les caigudes de persones al mateix o a diferent nivell, les caigudes d’objectes en la manipulació d’aquests, cops, atrapaments, sobreesforços per postures i manipulació inadequada de càrregues, contactes elèctrics, exposició a substàncies nocives, contacte amb substàncies càustiques i corrosives, proporcionant una recopilació de recomanacions de Seguretat i Higiene i Ergonomia relatives a l’ús de materials de neteja, escales, bastides, plataformes de treball, aparells elèctrics, substàncies químiques, etc.

 
Llegiu els següents materials:
 
PDF
Dossier: Seguretat i salut del personal de neteja
 
PDF
Descripció d'un accident: Fumigació
 
 3. Activitats d'avaluació
 

Un cop hagueu llegit i entès el material proposat, heu de realitzar la següent activitat d'avaluació que serà lliurada a la persona Responsable de la Formació del vostre centre.

 
Materials:
 
PDF
Qüestionari d'Avaluació
 
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.