Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Vigilāncia de la Salut
 Portada
 Legislaciķ
 Quč es fa actualment?
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Legislaciķ
Imatge llibres

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en el seu Art. 22, mana la Vigilància de la Salut, però aquesta vigilància ha d’ésser segons el tipus i feina de l’empresa.

Així, és molt diferent el control dels treballadors d’una central nuclear, d’una indústria química, una refineria, una mina o una oficina.

Els reconeixements mèdics genèrics, que eren els que efectuaven anteriorment les Mútues d’Accidents de Treball,no tenen res a veure en el fons ni en la forma amb la vigilància de la salut dels treballadors expressada en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i, per tant, no poden tenir aquesta consideració malgrat la confusió que s'ha creat entre una activitat i l'altra.

Aquests reconeixements mèdics de caràcter general són medicina preventiva i els ha de realitzar l’INS o l’ICS.

En cas que l'empresa i el treballador optin per realitzar-los, es podrien fer complementant les actuacions de vigilància de la salut, però mai amb caràcter alternatiu.

Els únics reconeixements vàlids a partir de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals són els específics per lloc de treball i en funció de l'avaluació de riscos de la feina.

Per exemple, en el cas d'un docent de poc ens serviria saber la tassa de colesterol en sang (reconeixement genèric) si obviem els riscos inherents a la tasca de docent com poden ser: els problemes de la veu, els problemes musculoesquelètics laborals, els problemes d'origen psicolaboral o les patologies de la visió per les persones que estan exposades de forma continua a la pantalla d'un ordinador.

Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta vigilància ha d’ésser:

 • Col·lectiva

  • Planificació de la Vigilància de la Salut: Accions necessàries referent a la salut dels treballadors d’acord amb els riscos del Centre i activitats.

  • Vigilància Epidemiològica: Estudis periòdics verificant relació del lloc de treball i la salut dels treballadors.

  • Memòria Anual: Document que recull totes les activitats relacionades amb Vigilància de la Salut dintre del Centre.

 • Individual

  • Exàmens de Salut:
   • Inicials
   • Canvi de lloc de treball
   • Reincorporació al treball després d'una baixa prolongada per motius de salut o maternitat.
   • Específics d’acord amb el lloc de treball.


Els objectius de la vigilància individual tendeixen a detectar de forma precoç les alteracions patides en relació amb el treball, i es solen fer amb enquestes / protocols, mentre que els de la col·lectiva ens permeten valorar l’estat de salut de la plantilla, establir les prioritats d’actuació preventiva, motivar una nova avaluació de riscos i contrastar l’eficàcia del pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa.

El fet que la Conselleria d’Educació no hagi atorgat cap partida pressupostaria en els mòduls de manteniment de les escoles concertades, per portar a terme la Prevenció de Riscos Laborals, condiciona la possibilitat de realitzar actuacions tant en l’àmbit tècnic de seguretat, com en el sanitari  de vigilància de la salut.

El cost promig de la prevenció, és de 82 € per treballador, en el conjunt de les grans empreses que donen aquest servei. Evidentment, unes professions requereixen més controls sanitaris, (indústria – mineria – petroquímiques) a causa de la manipulació o transformació de les seves matèries primes, que unes altres. Però algunes d’aquestes empreses amb menys riscos contaminants, tenen més possibilitats de patir de riscos psicolaborals generats pel tracte amb les persones (Sanitat – Educació – Serveis) i la seva vigilància i prevenció són igualment costoses, així com les baixes laborals que generen.  

Fins que no es solucioni una partida pressupostària per a la prevenció de riscos laborals, en els mòduls de funcionament de les escoles concertades, serà difícil realitzar i desenvolupar la vigilància individual de la salut dels treballadors.

Materials relacionats:
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.