Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Personal docent
 Portada
 Riscos musculoesquelètics
 Riscos oculars
 Riscos vocals
 Riscos psicosocials
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Riscos psicosocials
Imatge llibres

Finalment, cal fer una petita referència als riscos psicosocials relacionats amb l'activitat docent i l'atenció als estudiants. La peculiar activitat del professorat universitari, així com l'organització en què es desenvolupa la seva activitat laboral, es generadora també de riscos de tipus psicosocial.

No són estranys els quadres estressants i depressius derivats de l'activitat professional, que distorsionen o malmeten la qualitat de vida. De vegades sobrevenen puntualment, per sobrecàrregues de treball, per exemple, però també, en ocasions, pel truncament d'expectatives o per culpa de les complexes relacions existents dins de l'organització, entre d'altres causes, i apareixen situacions de burnout de caràcter més crònic o permanent.

Materials relacionats:
icopdf.gif
Aquest llibre té com a objectiu informar sobre la síndrome de desgast professional en la docència, així com aportar elements per a la comunicació i participació dels docents en la promoció d'una cultura preventiva.
Categoria: Llibre
icopdf.gif
Fulletó destinat a informar i sensibilitzar sobre els problemes psicosocials en els docents.
Categoria: Fulletó
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.