Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats fora del centre
 Portada
 Legislació
 Documentació
 La piscina
 Sortides culturals
 Colňnies i convivčncies
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Activitats a la casa de Colňnies
Imatge llibres

En la programació de les activitats i la seva realització, tant si les executem nosaltres com personal contractat a la casa o per la casa, tindrem presents una sèrie de condicions.


Activitats en general

 • Com a norma general, cal portar un llistat complert dels alumnes que portem d'excursió i les targetes de la seguretat social.

 • La ràtio mestre-monitor / nen ha de ser de:

  • Menors de 6 anys: 1 per cada 8/10.
  • Menors de 10 anys: 1 per cada 12/15.
  • Menors de 17 anys: 1 per cada 18/20.

 • Les activitats que farem durant l'estada a la casa han de ser informades als pares i aprovades pel consell escolar, per la direcció i titularitat del centre.

 • L'edat dels alumnes condiciona el tipus d'activitat a realitzar. En cas de ser necessari, sol·licitarem les titulacions dels monitors que les desenvolupin i mai farem tasques que corresponguin a professionals d'altres camps (esports d'aventura, natació...).

 • Els mestres han d'acompanyar els alumnes durant les activitats quan aquestes les condueixin monitors contractats.

 • De les activitats que es duguin a terme fora de la casa (ruta, excursió a peu, marxa per descripció...) caldrà tenir-ne informació exhaustiva prèvia (recorregut, kilometratge, fonts...).

 • En les estones de temps lliure hi ha d'haver algun mestre controlant el grup.


Activitats d'aventura

 • Cal adaptar-les a les capacitats físiques i psíquiques dels alumnes.

 • No podem obligar cap infant a realitzar una activitat que comporti un cert risc, si aquest no té clar que la pugui realitzar (ens podem trobar que li fallin les forces o, que per por, vertigen..., tingui problemes per executar-la).

 • No hem de sobrelimitar-nos en decisions que, com a no experts, no podem prendre. El que si hem de fer és demanar tot tipus d'explicacions als monitors de l'activitat sobre com es durà a terme i quins riscos comporta. Si nosaltres no veiem clar que es pugui fer sense córrer cap risc d'accident, la suspendrem.

 • No és aconsellable que els mestres es deixin dur per la eufòria dels nens ni per la seva pròpia a l'hora d'autoritzar una activitat d'aventura.

 • La normativa que regula l'organització d'activitats d'aventura és el Decret 56/2003 que substitueix a l'antic Decret 81/1991 de 25 de març (DOGC 1434 de 24/4/1991 pàgines 2062 i 2063).


Activitats d'aigua

 • A les piscines hi ha d'haver obligatòriament socorristes. Informem-nos d'on està i que ens informin de les mesures a prendre.
 • En rius, incrementar al màxim la vigilància i les mesures preventives (profunditat, corrents, roques punxegudes, terres relliscosos...). Serà obligatori portar sabatilles o bambes que agafin totalment el peu.

 • A la platja, respectarem les senyalitzacions de les zones habilitades pel bany (zones de sortida de motos aquàtiques o patins...). És recomanable situar-se a prop dels socorristes (torres de vigilància, casetes de la Creu Roja...). Dins de l'aigua, dos mestres han de traçar una línia imaginària i si potser real (corda amb boies...) que delimiti la zona màxima de bany als alumnes, intentant que no es barregin amb altres banyistes. Cal prestar atenció a les corrents submarines.

 • La senyalització de l'estat del mar ve representat per tres banderes:

  • La verda: zona de bany vigilada, sense perill.
  • La groga: zona de bany vigilada, perillosa.
  • La vermella: prohibit banyar-se degut a la perillositat de l'aigua (no tant sols pot ser mar dolenta sinó també corrents o meduses). En una platja amb bandera vermella i amb socorrista, aquest no està obligat a rescatar ningú.

 • Cal recordar que tant a la platja com a la piscina i com al riu, hem de protegir els alumnes de les cremades per la radiació solar. Portarem sempre a la farmaciola un pot de crema protectora d'un factor alt (25 o més). Si ho creiem necessari i, sobretot en alumnes petits, obligarem a portar gorra o barret.

 • En tots els casos, cal disposar d'una fitxa, alumne per alumne, on els pares o tutors en hagin indicat si saben o no nedar.

 • Els jocs en el medi aquàtic (fer castells, tirar-se en bomba...) són perillosos, Per tant, els evitarem.

 • A les dutxes, anirem sempre amb sabatilles (relliscades i fongs). En el cas de dutxes amb plat, dutxar-se d'un en un per evitar cops i caigudes.

 • Ventilar la zona de dutxes per evitar la condensació d'aigua, ja que pot produir sensació de conducció de corrent elèctric i problemes en la visibilitat.

 • Obrirem sempre primer l'aixeta de l'aigua freda, per evitar cremades.


Excursions a la muntanya

 • Hem d'haver fet l'activitat uns dies abans de fer-la amb els nens per saber l'estat del camí. Procurarem passar per llocs amb fonts d'aigua potable, alguna zona habitada...

 • No podem improvisar un recorregut per una zona que desconeixem.

 • Portarem sempre una farmaciola, aigua suficient, una llanterna per si ens perdéssim i es fes de nit, un telèfon mòbil i cintes reflectants per si fos necessari.

 • Haurem de tenir presents les característiques físiques dels infants per no passar-nos en el quilometratge ni el desnivell.

 • Per carretera, en tot moment, cal circular per l'esquerra i en filera d'un.

 • Evitarem "l'efecte goma". En tot moment hi ha d'haver contacte visual de cada alumne amb el que té davant. Si el grup es trenca, els de davant s'aturaran. El mestre o mestres que hagin quedat amb el grup de darrera, es posaran un al davant i l'altra al darrera del grup.

 • En cas de tempesta, buscar alguna zona coberta, tenint present que en cas de tempesta amb llamps, les zones més perilloses són les que estan en alçada, les metàl·liques i els objectes alts i solitaris acabats en punxa (arbres...).

 • És recomanable evitar les excursions a l'alta muntanya per les condicions geogràfiques, físiques, mediambientals i climàtiques. En cas de fer-ho, cal estar molt segurs de la capacitat del grup de fer tota l'excursió i portar sempre una persona experta (si pot ser federada) i que conegui el medi.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.