Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats fora del centre
 Portada
 Legislació
 Documentació
 La piscina
 Sortides culturals
 Colňnies i convivčncies
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa La casa de Colňnies
Imatge llibres

Si quan sortim de l'escola a fer una activitat d'un sol dia o, fins i tot, d'un sol matí o tarda, ja ens ha de posar alerta de com hem d'actuar per prevenir accidents, marxar de convivències o viatge ens implica una preparació prèvia i més atenció en la programació d'activitats adequades a l'edat del alumnes que portem.


Què tindrem en compte en l'elecció d'una casa per a fer-hi una estada?

 • Que estigui legalitzada: això ens certificarà que compleix totes les normatives referents a sortides d'emergència, capacitat màxima... Actualment, l'intrusisme en aquest sector ha baixat molt. És preferible que la casa formi part d'alguna associació o federació ja que això ens assegura un major control del compliment de la legislació vigent.

 • A ser possible, visitar-la abans de triar-la per determinar si, a criteri del mestres responsables, reuneix totes condicions pel que fa a estructura, entorn, accessos... Si no fos possible visitar-la, en arribar i abans que hi entrin els alumnes, un mínim de dos mestres haurien de realitzar una inspecció de totes les instal·lacions i de l'entorn amb un responsable de la casa.


Al responsable de la casa li demanarem...

 • Si la casa té telèfon públic o telèfon privat des de on poder trucar i rebre trucades en cas d'emergència. Si podem rebre trucades, demanar-ne el número.

 • Si no queda ningú responsable de la casa durant el dia i, sobretot, durant la nit, cal que ens donin un telèfon on poder localitzar algú.


A l'interior de la casa

 • Si hi ha sistemes de protecció contra incendis i emergències (portes tallafocs, extintors no caducats, sortides d'emergència indicades, llums d'emergència en bon estat, plànols que descriguin el sentit de l'evacuació en cas d'emergència...) Disposar d'aquests elements i material i tenir-los en bon estat és obligatori.

 • Si els alumnes poden tenir accés directe a la cuina.

 • Si les escales tenen baranes en bon estat i tenen l'alçada suficient (110 cm de la base del graó al passamà).

 • Si la il·luminació està en bon estat i és suficient.

 • Si les finestres, sobretot les de les habitacions, es troben en bon estat (tanquen correctament, no hi ha vidres trencats...) i si són suficientment segures (l'alçada mínima del terra al marc o la reixa que permeti sortir a l'exterior ha de ser de 100 cm).

 • Si les instal·lacions elèctriques estan en bon estat de conservació i no hi tenen accés els alumnes. Tot i que a la casa acostuma a haver-hi el propietari o personal de la mateixa casa, hauríem de demanar conèixer on es troben els diferencials de cada zona (habitacions, menjador, sala de tallers...), si n'hi ha i, en cas negatiu, on hi ha el quadre general elèctric. En el cas que a la casa no hi hagi ningú de la propietat o personal de la mateixa mentre nosaltres hi som, hem de saber on es troba aquest quadre general.

 • Com estan distribuïdes les habitacions i les lliteres. El llit superior de la llitera ha de tenir obligatòriament barana.

 • Si l'habitació es pot tancar per dins.


A l'exterior de la casa

 • Si les zones i elements de joc estan en bones condicions.

 • Si hi ha zones perilloses no protegides (barrancs, carreteres, pous, rieres, material d'obra...). Demanarem al responsable de la casa si n'hi pot haver alguna que no haguem vist.

 • Si la il·luminació per la nit és suficient.

 • Si la piscina, en cas d'haver-hi, té tanca i és prou segura.


Comentar amb els alumnes

Una vegada hem realitzat tot aquest procés, és convenient asseure's amb els alumnes per tal de comentar les normes bàsiques per poder tenir una estada tranquil·la i segura.

 • A quines zones de la casa no es pot entrar.

 • Quin és el punt de reunió dins i fora de la casa.

 • Quines zones exteriors són perilloses i perquè (es pot anar amb els alumnes a veure el lloc concret).

 • No canviar la distribució de les lliteres, ja que estan col·locades, moltes vegades, responent a criteris d'ocupació i seguretat. A més, si els mestres o responsables de la casa no en tenen coneixement, en cas d'emergència, poden tenir dificultats per evacuar les habitacions. En aquest sentit, és molt recomanable que no hi hagi lliteres de les quals no es pugui sortir almenys per un dels dos costats, sense haver de passar per sobre d'una altra. En cas d'incendi, no podem córrer el risc que algú quedi atrapat a la part de sota d'una llitera.

 • Tenir l'habitació mínimament recollida, sense objectes ni roba al mig de les zones de pas, ens pot estalviar caigudes o dificultats a l'hora d'evacuar una habitació. Un moment ideal per fer-ho és just abans d'anar a dormir.

 • On hi haurà sempre un mestre en cas d'accident (sala de professors, habitació dels mestres...).

 • Que no es tanqui l'habitació per dins.

 • Prohibir l'ús de qualsevol eina o instrument que provoqui guspires o flama a les habitacions.

 • Informar els alumnes de l'horari d'activitats ens pot ajudar a compartir la responsabilitat de ser puntuals entre tots.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.