Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislaciķ
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plāstica
 Aula d'informātica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Preparaciķ i manipulaciķ dels aliments
Imatge llibres
 • Cal evitar que els aliments siguin la causa de contaminacions per encreuaments, tant per zones, per estris, o per manipulacions entre aliments cuits i crus i entre aliments nets i bruts.

 • Cal que els aliments arribin a les zones de preparació o cuinat sense els embalatges de conservació.

 • El personal que manipula aquests aliments s'ha de rentar les mans abans de manipular-los.

 • Cal que els aliments crus, que posteriorment seran cuits, i els aliments crus de consum directe, que únicament s'han de desinfectar, es manipulin amb estris i a zones diferenciades i clarament senyalitzades. En el cas que l'espai de la cuina no ho permeti, s'hauran de manipular en espais separats en el temps, per tal d'evitar contaminacions encreuades pels aliments o estris utilitzats.

 • Els diferents aliments crus que es mengen en amanida i les fruites que es poden menjar amb pell, s'han de rentar amb aigua potable abundant i submergir en una solució desinfectant; posteriorment s'han d'esbandir amb aigua potable i abundant.

 • El sistema de desinfecció consistirà en submergir l'aliment durant uns cinc minuts en la següent solució:
  • Per cada litre d'aigua:

   • 10 gotes de lleixiu de 20 g clor
   • 8 gotes de lleixiu de 25 g clor
   • 5 gotes de lleixiu de 40 g clor
   • 4 gotes de lleixiu de 80 g clor
   • 2 gotes de lleixiu de 100 g clor

 • Sempre que sigui possible, és aconsellable utilitzar els aparells adequats per a aquesta funció.

 • Si la superfície ho permet, la carn, el peix i els plats freds s'han de manipular en zones de temperatura controlada a 18º C.

 • Si no es disposa d'aquesta zona, cal controlar que la carn, el peix i els plats freds no augmentin excessivament de temperatura ambiental.

 • Els plats freds s'han de preparar amb la mínima antelació abans del seu consum. És recomanable que els manipuladors utilitzin guants d'un sol ús.

 • Cal tenir present que un aliment ben cuinat, si té contacte amb un aliment cru, pot tenir una contaminació creuada directa.

 • També s'ha de controlar la temperatura ambiental a l'hora de tallar embotits, carn cuita i formatges, perquè són aliments de consum directe i s'han de mantenir a una temperatura que no sobrepassi els 10 ºC. Els tallants, els ganivets o la talladora elèctrica s'han de rentar bé abans i després d'utilitzar-los.

 • Si els aliments requereixen una descongelació abans de la seva utilització, la descongelació s'ha de fer en cambra frigorífica, procurant que l'aigua que eliminen quedi recollida per a evitar contaminacions creuades.

 • L'aliment congelat, una vegada està completament descongelat i tret de la cambra frigorífica, s'ha utilitzar ràpidament.

 • El temps de descongelació d'un aliment està sempre condicionat per la seva grandària.

 • Un aliment congelat en cru i descongelat, no es pot tornar a congelar.

 • Cal tenir màximes precaucions higièniques quan es plomen aus, es treuen vísceres, es trenquen ous, etc., per tal d'evitar contaminacions creuades causades per la zona de treball, els estris o els mateixos manipuladors.

 • S'ha de vetllar perquè els aliments, una vegada nets, quedin degudament protegits i els recipients que s'utilitzin estiguin també nets i mantinguin els aliments a les temperatures adequades, segons les seves característiques, fins el moment d'utilitzar-los.

 • Els recipients, màquines i utensilis destinats a tenir contacte tant amb els aliments elaborats com amb les matèries primeres, han de ser de materials que no alterin les característiques del seu contingut ni la d'ells mateixos.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.