Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislaciķ
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plāstica
 Aula d'informātica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Recepciķ i emmagatzematge dels aliments a la cuina
Imatge llibres
 • S'ha de procurar que les empreses proveïdores compleixin els aspectes higiènico-sanitaris de les matèries que subministren.

 • Les matèries primeres que s'utilitzen han de complir els codis d'identificació.

 • Tots els proveïdors han d'estar inscrits al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris, o bé han de disposar de l'autorització sanitària corresponent.

 • Tots els productes envasats han de ser identificables mitjançant l'etiquetatge. Si són matèries primeres al detall, cal la documentació comercial de l'empresa.

 • S'ha de controlar que totes les matèries respectin les dates de caducitat o de consum preferent.

 • Pel que fa als aliments frescos, refrigerats o congelats, cal controlar que, quan arribin, estiguin a la temperatura òptima i que els embalatges estiguin en perfectes condicions.

 • Un aliment congelat, quan arriba, no pot superar els -10ºC.

 • Un aliment refrigerat, quan arriba, no pot superar els 7ºC.

 • El vehicle que porta els aliments ha d'estar en les condicions higièniques i adequades al tipus d'aliment que transporta.

 • S'ha de controlar que la descàrrega sigui correcta, que els aliments no s'arrosseguin i no tinguin contacte directe amb el terra.

 • Cal controlar que els aliments congelats no trenquin la cadena de fred.

 • Cal evitar que no es produeixin contaminacions creuades amb draps o altres estris que s'utilitzin en el transport.

 • Cal controlar que els productes enllaunats estiguin en perfectes condicions, i que no presentin abonyegades ni oxidació.

 • Cal ser conscients que un procés inadequat d'emmagatzematge pot provocar una contaminació dels aliments o el creixement dels microorganismes que hi puguin haver.

 • Els productes emmagatzemats no poden tenir contacte amb el terra: han d'estar per sobre dels 10 centímetres com a mínim.

 • S'ha de tenir un control sistemàtic de l'estat higiènic dels magatzems i cambres frigorífiques; sobretot s'ha de controlar la temperatura.

 • S'ha de vetllar perquè els aliments que s'emmagatzemen no produeixin contaminacions creuades. S'ha de fer especial atenció a les possibles contaminacions creuades entre aliments cuits i crus.

 • S'ha de controlar que els aliments conservats mantinguin la temperatura i la humitat adequades per tal que tinguin una conservació correcta.

 • Cal procurar la rotació dels aliments i altres matèries per tal de controlar els estocs i que no hi hagi retenció de productes.

 • Abans d'entrar als magatzems o cambres frigorífiques, s'han de treure els embalatges o embolcalls dels aliments, per tal de prevenir focus de contaminació; si cal, s'han de dipositar en recipients apropiats per a la seva correcta conservació.

 • Hi ha aliments que només són segurs quan estan tractats, com la llet i els ous, que s'han d'adquirir pasteuritzats, o bé els pollastres, que s'han de comprar tractats per irradiació ionitzant.

 • Quan es fan les comandes, s'ha de tenir present que els aliments no només es tracten perquè es conservin millor, sinó també perquè siguin més segurs des del punt de vista sanitari.

 • Els productes refrigerats s'han de conservar a les cambres frigorífiques a 7ºC.

 • Cal que el subministrament sigui freqüent, que els aliments nous es col·loquin darrera o sota dels antics, i si cal, que s'utilitzi un codi intern per saber les dates d'entrada en cambres i magatzems.

 • Cal evitar que en els magatzems i cambres on es conserven els aliments hi hagi productes impropis: productes tòxics, de neteja, maquinària que no s'utilitza, etc.

 • Les temperatures d'emmagatzematge dels aliments han de ser les següents:

  • Temperatura de congelació: menys de -22ºC.
  • Temperatura de conservació de congelats: -18ºC.
  • Temperatura de refrigeració: de 0ºC. a 10ºC.
  • Temperatura per a carns, peix, crema de llet, cremes diverses, làctics i semiconservats: de 0ºC. a 4ºC.
  • Temperatura per a ous, fruita i verdures: de 8ºC a 10ºC.

 • S'haurien de tenir diferents zones de fred, tant a la cambra com al congelador, per tal de conservar els aliments a les temperatures adequades.

 • Cal que els aliments peribles estiguin en un lloc protegit, sec, fresc, ben ventilat i visible.

 • El terra, els prestatges, les portes, les finestres, etc.. han d'estar nets. També s'ha de vetllar perquè els seu manteniment sigui el correcte.

 • No hi poden haver ni escombres ni baietes, perquè poden ser focus de contaminació pels aliments emmagatzemats.

 • S'ha de controlar que no hi hagi signes de presència de rosegadors, animals domèstics o insectes. Els animals poden transportar microorganismes que originen malalties alimentàries.

 • Quan s'han d'utilitzar insecticides, cal que l'operació es realitzi de manera que eviti la contaminació dels aliments.

 • Els aliments que es compren al detall (com el llegum) han de ser emmagatzemats en recipients nets i fàcils de netejar.

 • Els recipients utilitzats, una vegada buits, s'han de netejar i desinfectar correctament per tal d'assegurar que no queda cap residu anterior.

 • Dins del magatzem, cal aïllar els productes de neteja dels aliments, encara que aquests vagin embalats. Podria passar que els aliments agafessin olor i gust.

 • Com a mesura de protecció, cal conservar els aliments en recipients ben tancats.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.