Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislaciķ
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plāstica
 Aula d'informātica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
   Llei de Prevenciķ
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa En utilitzar aparells de pressiķ i gasos
Imatge llibres

Introducció

S'entén per aparells a pressió aquells destinats a la producció, l'emmagatzematge, el transport i la utilització de fluids a pressió. En el nostre cas, seran, principalment, compressors i ampolles de gasos per soldadura i de refrigerants.

El principal risc d'aquests equips és el d'explosió degut a les seves elevades pressions i també a les temperatures amb les que acostumen a treballar. Aquestes explosions poden ser degudes a defectes constructius de l'aparell, error en els sistemes de regulació o dels dispositius de seguretat, inadequat o inexistent manteniment, manipulació inadequada, etc.

Tanmateix, la presència de gasos en les instal·lacions presenta riscos deguts a les característiques físiques de l'emmagatzematge (alta pressió, baixes temperatures, etc.) i a les característiques químiques de cada una de les substàncies, és a dir, risc d'incendi i explosió, si es tracta de gasos inflamables, intoxicació en el tòxics, asfixia en els inerts i cremades en els corrosius.


Criteris preventius bàsics

  • Els operadors encarregats d'aquests aparells han d'estar adequadament instruïts en el maneig dels equips i ser conscients dels perills que pugui causar una falsa maniobra o un mal manteniment.

  • Abans d' utilitzar els aparells, comprovar que es respectin les característiques tècniques i de seguretat requerides en les disposicions legals que els hi són d'aplicació,cosa que permetrà la seva homologació amb l'acreditació i segellat pertinents.

  • En manipular o emmagatzemar els gasos, cal identificar clarament les seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i els seus efectes sobre la salut de les persones.

  • Les condicions d'utilització d'aquestos gasos han d'ésser adequades a la naturalesa dels perills que se'n poden derivar (inflamables, tòxics, corrosius, etc.).

  • Els recipients de gasos han d'estar ben subjectes i en àrees ben delimitades i ben ventilades. Els magatzems han d'estar allunyats de fonts calorífiques. Les ampolles emmagatzemades, inclòs les buides, han de tenir una caputxa protectora i la vàlvula tancada.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.