Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Activitats dins del centre
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Entrades i sortides
 Laboratoris i tallers
 Ed. Física i esports
 Plàstica
 Aula d'informàtica
 Zona d'esbarjo
 Cuines i menjadors
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa En utilitzar la instal·lació elèctrica
Imatge llibres

Introducció

L'electricitat és una font important d'accidents, causant lesions de gravetat variable, des d'un lleuger pessigolleig innocu fins la mort per aturada cardíaca, asfixia o grans cremades.
La gravetat de les lesions augmenta amb la intensitat del corrent que circula pel cos humà i per la duració del contacte.

Els contactes elèctrics poden ser de dos tipus:

 • Contactes elèctrics directes: aquells en els quals la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació, que, en condicions normals, té tensió (conductors, bobinatges, etc.).

 • Contactes elèctrics indirectes: aquells en els quals la persona entra en contacte amb algun element que no forma part del circuit elèctric i que, en condicions normals, no hauria de tenir tensió, però que l'ha adquirit accidentalment (carcasses metàl·liques, òrgans de comandament, etc.).


Criteris preventius bàsics

Protecció contra contacte directes

 • Només el personal especialitzat ha de manipular en les instal·lacions i aparells elèctrics. Són treballs exclusius.

 • Abans de connectar un aparell, examinar si els cables estan trencats. Molta atenció al possible contacte.

 • Si s'ha de manipular sobre òrgans metàl·lics d'un aparell elèctric (per exemple canviar una broca d'una trepadora) s'ha de desendollar prèviament per evitar que s'engegui involuntàriament.

 • No col·locar els cables per sobre d'arestes vives que podrien deteriorar-los.

 • Si s'observa alguna espurna, escalfament anormal o es percep una olor característica, desendollar l'aparell i portar-lo a reparar. No connectar mai l'aparell directament amb els cables. En desendollar un aparell s'ha de tirar de l'endoll no del cable.

 • En acabar una tasca s'han de recollir els aparells i guardar-los en el lloc indicat.

 • No reparar mai un fusible. Substituir-lo per un de nou de la mateixa intensitat nominal.

 • No s'han d'utilitzar lladres per a connectar diferents aparells a un mateix endoll. Els contactes poden ser deficients i provocar espurnes que originin un incendi.


Protecció contra contactes indirectes

 • Fer ús, preferentment, d'aparells protegits per doble aïllament que no precisen de posta a terra. Si l'endoll de l'aparell té contactes de posta a terra, connectar-lo sempre a una base que disposi també d'aquests contactes.

 • Els diferencials són aparells mecànics que es poden encasquetar; per evitar-ho convé disparar-los una vegada al mes mitjançant el polsador de prova que tots porten.

 • En utilitzar allargs, anar amb compte que no quedi interromput el conductor de terra.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.