Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Incendis i explosions
Imatge llibres

Introducció

Els incendis i explosions, tot i que representen un baix percentatge del conjunt d'accidents amb lesions, generen pèrdues econòmiques elevades.

L'incendi és una reacció química de combustió que necessita tres factors (triangle del foc) pel seu inici, desenvolupant-se tot seguit una propagació en cadena. Els tres factors són:

 • Combustibles (fusta, paper, gasolina, butà, acetilè, etc. ).
 • Comburent (normalment l'oxigen de l'aire).
 • Font d'ignició (cigarretes, curt circuits, guspires, bufador, electricitat estàtica, etc.).

Criteris preventius bàsics

 • Elaborar un pla d'emergència i evacuació, formar el personal i realitzar simulacres periòdicament.

 • Disposar les coses de tal manera que s'eviti un possible vessament de combustible quan aquest s'utilitzi o es manipuli, i posar a disposició dels usuaris sistemes per realitzar una neteja immediata en cas que el vessament es produeixi.

 • Compartimentar el laboratori o taller en sectors, per exemple, amb murs i portes tallafocs, cubetes per contenir vessaments de productes inflamables, etc. Els elements estructurals o delimitatius han de garantir una resistència al foc preferiblement superior a 120 minuts.

 • Instal·lar detectors automàtics. Col·locar els extintors i les mànegues d'aigua en llocs accessibles i ben senyalitzats i mantenir-los en bon estat. Vigilar que els extintors siguin del tipus adient.

 • Senyalitzar correctament les vies d'evacuació i instal·lar il·luminació d'emergència seguint les normatives legals.

 • Procurar llocs aïllats, protegits, ventilats i amb medis d'extinció per l'emmagatzematge dels combustibles i productes inflamables, i, si depèn de nosaltres, envasos que es puguin tancar hermèticament. Preveure contenidors per a dipositar residus combustibles (retalls, cartrons,etc.).

 • Instal·lar sistemes de ventilació suficients en els llocs on es pugui preveure que podran haver-hi focus d'atmosferes peribles.

 • Senyalitzar adequadament els recipients.

 • Ser estrictes en la prevenció sobre els possibles focus d'ignició (prohibició de fumar, instal·lació elèctrica correcta, disposar d'eines anti-espurna, etc.).
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.