Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Instalˇlació elčctrica
Imatge llibres

Introducció

L'electricitat és una font important d'accidents, causant lesions de gravetat variable, des d'un lleuger pessigolleig innocu fins la mort per aturada cardíaca, asfixia o grans cremades.
La gravetat de les lesions augmenta amb la intensitat del corrent que circula pel cos humà i per la duració del contacte.

Els contactes elèctrics poden ser de dos tipus:

 • Contactes elèctrics directes: aquells en els quals la persona entra en contacte amb una part activa de la instal·lació, que, en condicions normals, té tensió (conductors, bobinatges, etc.).

 • Contactes elèctrics indirectes: aquells en els quals la persona entra en contacte amb algun element que no forma part del circuit elèctric i que, en condicions normals, no hauria de tenir tensió, però que l'ha adquirit accidentalment (carcasses metàl·liques, òrgans de comandament, etc.).


Criteris preventius bàsics

Protecció contra contacte directes

 • Només el personal especialitzat ha de manipular en les instal·lacions i aparells elèctrics. Són treballs exclusius.

 • Estudiar la disposició dels endolls i de les zones de treball per evitar que, quan es connecti un cable, aquest hagi de passar per sobre d'arestes vives que el podran deteriorar.

 • Planificar amb correcció el número d'endolls que seran necessaris per tal d'evitar la utilització de "lladres". Els endolls han de ser del tipus que quan les clavilles fan contacte ja estan amagades i els dits no poden tocar-les.

 • Revisar regularment els cables dels aparells que s'hagin de connectar a la electricitat per tal de detectar trencadisses.

 • Preveure llocs accessibles i segurs on dipositar i guardar els aparells elèctrics.

 • Tenir a l'abast fusibles de recanvi de les intensitats que s'utilitzen per tal evitar que els fusibles trencats s'intentin reparar.


Protecció contra contactes indirectes

 • Instal·lar o posar a disposició dels usuaris aparells, preferentment, protegits per doble aïllament que no precisen de posta a terra.

 • Preveure, també, bases d'endolls que disposin de posta a terra per els aparells que no disposin de doble aïllament.

 • Els diferencials són aparells mecànics que es poden encasquetar; per evitar-ho convé disparar-los una vegada al mes mitjançant el polsador de prova que tots porten. La instal·lació ha de disposar d'interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.