Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Llocs de treball
Imatge llibres

Introducció

En dissenyar una àrea de treball, s'ha de tenir en compte que s'han de distribuir adequadament els diferents espais segons la seqüència lògica del procés de producció o preveure vies de circulació de materials i persones.

Amb això, s'evitaran riscos associats a espais reduïts, separacions insuficients, condicions pobres d'il·luminació, falta d'ordre i neteja, atropellaments per vehicles... que provoquen nombrosos accidents per caigudes, cops, xocs, etc.


Criteris preventius bàsics

A tot el laboratori o taller

 • A tot el laboratori o taller , i també als passadissos, s'ha de vetllar per tal que el terra sigui regular, no relliscós, net i lliure d'obstacles, sense desnivells importants, correctament il·luminat, zones perilloses i passos elevats protegits.

 • El paviment serà consistent, que no rellisqui i de fàcil neteja i constituirà un conjunt homogeni, pla i llis.

 • A les àrees de risc s'evitarà l'accés del personal aliè i aquesta circumstància estarà senyalitzada.

 • La il·luminació ha de ser la suficient en cada zona del laboratori o taller (passadissos, espais de treball, escales) i preveure que cada zona té unes necessitats diferents; per exemple, en les zones de pas, sense distinció excessiva de detalls, cal un mínim de 50 lux.

 • Les sortides d'emergència han d'estar sempre lliures i han de desembocar a l'exterior o a una zona de seguretat.

Passadissos i superfícies de trànsit

 • Les seves dimensions han de ser adequades al trànsit de persones i materials que hagin de suportar.

 • Les zones on es dipositen materials han de quedar fora de les zones de pas.


Escales

 • Les escales són una font de perill. És necessari que reuneixin les característiques constructives i dimensions mínimes necessàries.

 • El pis de les escales serà anti-relliscant.

 • Per a accessos normals s'utilitzaran sempre escales fixes. Les escales de servei de mides menys estrictes (inclinació màxima de 60º i amplada d'esglaó de 15 cm) només es permeten per a accessos ocasionals i preferiblement sense càrrega.


Zones de treball

 • En construir una zona de treball cal preveure espai suficient per a situar els emmagatzematges intermedis i altres materials que puguin arribar a acumular-se al voltant del lloc.

 • Les dimensions del lloc de treball han de permetre realitzar moviments segurs; les mides mínimes seran: 3 m d'alçada (2,25 m en oficines), 2 m² de superfície lliure i 10 m³ de volum.

 • Els espais de treball estaran suficientment protegits de possibles riscos procedents d'indrets contigus (caigudes, esquitxades, projeccions, etc.).

 • Quan els treballs es realitzen a una alçada, les plataformes estaran protegides amb baranes.


Màquines

 • La col·locació de les màquines ha de permetre als treballadors realitzar la seva activitat còmodament, amb fàcil accés a les diferents parts, i evitar moviments forçats o innecessaris.

 • Cal vigilar que els elements mòbils de les màquines no envaeixin zones de pas.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.