Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Béns mobles i materials
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Laboratoris i tallers
 Activitats esportives
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Escola Infantil
Imatge llibres

Aspectes a aplicar a tota l'escola

 • En tot l'edifici s'exclouran "plantes perilloses" (verinoses, amb punxes, etc.) i materials que puguin ser traumatitzants, càustics o tòxics.

 • Les mascotes, a les aules d'Educació Infantil, sempre hauran de ser animals que, per les seves dimensions i característiques, no puguin representar cap perill per als nens i nenes. Cal tenir cura que aquest no provoquin cap problema de tipus al·lèrgic o fòbia.

 • Els angles de les portes tindran protecció anti-pinça-dits.

 • Les portes millor que siguin portes corredisses, a l'igual que les finestres.

 • En tots els casos, el vidres han de ser vidres de seguretat per evitar que s'esmicolin en cas d'impacte.

 • Mecanismes eficaços d'evacuació d'olors s'hauran d'instal·lar a les es zones odoríferes (cuines, sales de canvi i sanitaris).

 • Totes les aules, dormitoris i sales tindran un eficaç sistema de ventilació permanent i regulable.
 • La farmaciola estarà fora de l'abast dels nens i de les nenes, a una alçada mínima de 1,20 cm. i degudament tancada.


Balcons i finestres

 • Els balcons han d'estar protegits amb xarxes per a evitar la caiguda d'objectes al carrer. Hi ha d'haver tanques de seguretat de manera que els nens i les nenes no puguin enfilar-s'hi.

 • És recomanable que les portes dels balcons siguin portes corredisses per evitar qualsevol traumatisme. Les finestres millor que siguin, també, de tipus corredís o de tipus basculant.

 • En el cas que siguin finestres clàssiques, els tiradors o les manetes hauran d'estar fora de l'abast dels nens i de les nenes.

 • En tots els casos el vidres han de ser vidres de seguretat per a evitar que s'esmicolin en cas d'impacte.


A les aules

 • El mobiliari ha de ser de superfície no porosa, inestellable, amb vores romes, angles arrodonits i sense sortints traumatitzants. Les mides del mobiliari han de ser proporcionals a les mides antropomètriques dels infants.

 • Es recomana evitar moquetes i estores que acumulen pols.

 • Les joguines seran atraumàtiques, inestellables, atòxiques, de fàcil neteja i inempassables.

 • Es recomana que tot el material de psicomotricitat estigui homologat i que el material tèxtil que s'utilitzi sigui fàcilment rentable.

 • Cal que els mobles (cuinetes, prestatges...) amb poca base estiguin fixats a la paret.


Patis, terrasses i zones d'esbarjo

 • Els materials pel terra d'aquests indrets haurà de ser tou; es recomana sorra, terra, gespa, superfícies especials de cautxú o similars.

 • Les reixes dels tancaments han de ser altes i polides amb una protecció a la part baixa que eviti possibles rascades.

 • Els materials com tobogans, bancs, gronxadors, casetes i torres han de ser inestallables i atòxics i, a més, han de ser homologats i han de complir el mínim de seguretat. La seva alçada no pot ser superior a 1,50 m.

 • Està prohibida l'existència de piscines de qualsevol tipus.

 • El sorral ha d'estar limitat i tapat.


A la cuina

 • Les prestatgeries del rebost seran de material no porós i rentable.

 • Els prestatges més baixos estaran situats com a mínim a 20 cm. d'alçada del terra.

 • La porta d'accés a la cuina ha de ser resistent al foc i amb molla de retorn.

 • Hi haurà un eficaç sistema de ventilació.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.