Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Edifici i instalˇlacions
 Portada
 Legislació
 Escola Infantil
 Insonorització d'aules
 Laboratoris i tallers
 Instalˇlacions esportives
 Cuines i menjadors
 Instalˇlacions de ventilació
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Escola Infantil
Imatge llibres

Aspectes a tenir en compte en quant a l'Escola Infantil

Generalitats

 • El local ha d'estar situat a la planta baixa o , com a màxim, en el primer pis de l'edifici.


Façana, finestres i balcons

 • S'han de revisar periòdicament els elements exteriors, com frontisses, sotabalcons, rajoles, ornaments decoratius, rètols,... per evitar accidents.

 • Les finestres i els balcons han d'estar protegits fins a 1,10 m del terra, per a evitar caigudes de persones o objectes.


Accessos i escales

 • Suprimir les barreres arquitectòniques per tal de facilitar l'accés als disminuïts físics i sensorials, i també als cotxes i cobrir altres necessitats.

 • Si la sortida de l'edifici dóna a una via de circulació s'han de prendre les mesures necessàries.


Les escales

 • Les baranes

 • Els barrots han de ser verticals i amb una separació no superior a 10 cm.

 • Els graons disposaran de material antilliscant per a evitar caigudes.


Parets i terra de les aules

 • El paviment ha de ser antilliscant, amortidor, càlid, no porós i de fàcil neteja.

 • Evitar moquetes i estores que acumulen la pols.

 • Les parets han d'estar recobertes des del sòl fins a una alçada de 1,20 cm amb pintura o materials no porosos, impermeables, de fàcil neteja i atòxics.


Patis, terrasses i zones d'esbarjo

 • El sòl de patis, terrasses i zones d'esbarjo ha de ser de material tou per evitar traumatismes.

 • Fins a 1,20 m. d'alçada hi haurà sempre una "zona de seguretat" on s'exclouran sortints cantelluts, vidres que no siguin de seguretat, plantes perilloses, desnivells massa pronunciats, i qualsevol altre agent traumatitzant, càustic o tòxic.

 • No es poden construir ni instal·lar cap tipus de piscina.

 • El sorral ha d'estar limitat i tapat.

 • Els tancaments perimetrals han de ser prou alts i fets d'una manera que eviti gratades o esgarrapades.

Cuina

 • El sòl de la cuina ha de ser de material no porós i antilliscant i les parets han d'estar enrajolades.

 • La porta d'accés serà resistent al foc.

 • Cal preveure una zona de magatzem.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.