Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Anālisi de casos reals
 Portada
 Metodologia
 Casos analitzats
També et pot interessar:
  Llei de Prevenciķ
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenciķ
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Metodologia
Imatge llibres

Els casos faciliten que els gestors de la prevenció disposin d'un material vàlid per dinamitzar la formació de l'equip. Utilitzats així són una eina poderosa per a desenvolupar una prevenció activa dins l'escola, especialment si es coneix la incidència dels accidents i les lesions en el propi centre. En aquest segon supòsit, caldria treballar cada cas de forma independent, segons les necessitats i interessos de cada centre, seguint una dinàmica que ocuparia un temps aproximat d'1 hora i 30 minuts / 2 hores, adaptable, per tant, a les reunions de claustre o equips docents, i que seguiria la pauta següent:.

 • Confecció de petits grups (5-6 persones).
 • Lectura i reflexió del cas (lliurant fotocòpies amb el cas i conseqüències però sense les solucions) (15 minuts).
 • Discussió en petit grup en base a les qüestions plantejades (30 minuts).
 • Posada en comú (15-45 minuts).


La discussió s'hauria d'animar des de qüestions adaptades a cada cas i s'hauria de redactar per a cada per la persona que organitza la formació; però de forma prototípica haurien de respondre a temes com:

 • On està l'error?
 • Qui té responsabilitats?
 • Com es podia preveure?
 • En la nostra escola ha passat? Podria passar?
 • Què hauríem de fer?
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.