Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Gestors i funcions
 Portada
 Legislació
 Titular i/o Direcció
 Delegats de Prevenció
 Comité de Seguretat i Salut
 Servei de Prevenció
També et pot interessar:
  Llei de Prevenció
  Darreres publicacions
  ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Delegats de Prevenció
Imatge llibres

Són competències dels Delegats de Prevenció:

 • Ajudar a la direcció en la coordinació d'activitats d'aquells treballadors subcontractats en referència als seus riscos.
 • Identificació dels riscos a l'escola amb l'ajuda de les guies que proporciona el Servei Mancomunat de Prevenció (per exemple).
 • Planificar l'acció preventiva amb la direcció del centre.
 • Assistència a cursos de formació de prevenció de riscos laborals.


En empreses que no tinguin Comitè de Seguretat i Salut, per no arribar al número mínim de treballadors establerts a l'efecte (50 treballadors), les competències atribuïdes a aquest seran exercides pels Delegats de Prevenció.

En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per:

 • Acompanyar els tècnics a les inspeccions de seguretat.
 • Periòdicament, realitzar visites a les instal·lacions per exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball per poder detectar i corregir, si és el cas, alguna deficiència que afecti a la seguretat de l'escola.
 • Aconseguir, per part de la direcció, l'adopció de mides de caràcter preventiu per a la millora del nivells de protecció de la seguretat de l'escola.
 • Col·laborar en la formació dels treballadors del centre en temes de prevenció.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.