Prevenció Risc Escolar
Català
Català   Castellà Castellano
 
Cercar:
 
Personal subcontractat
 Portada
 Legislació
 Documentació
També et pot interessar:
   Llei de Prevenció
   Darreres publicacions
   ABC de la Prevenció
   
Treballes a una escola?
 
Fletxa Legislació
Imatge llibres

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals

Article 24. Coordinació d'Activitats Empresarials:

  1. Quan, en un mateix centre de treball, desenvolupen activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. A tal fi, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 18 d'aquesta llei.

  2. L'empresari titular del centre de treball adoptarà les mides necessàries per a que aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, en relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb les mides d'emergència a aplicar, per al trasllat als seus respectius treballadors.

  3. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat d'aquelles i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball hauran de vigilar el compliment per aquests contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals.

  4. Les obligacions consignades en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 41 d'aquesta Llei serà també d'aplicació, respecte de les operacions contractades, suposant que els treballadors de l'empresa contractista o subcontractista no realitzin cap servei en els centres de treball de l'empresa principal, sempre que aquests treballadors tinguin que operar amb maquinària, equips, productes, matèries primes o útils proporcionats per l'empresa principal.

  5. Els deures de cooperació, d'informació o instrucció recollits en els apartats 1 i 2 seran d'aplicació respecte dels treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquests centres de treball.
Imprimir
 
     
 
Assegurances GASSIOT
Universitat Ramon Llull
Catalana Occident
Fundació Escola Cristiana
Agrupació Escolar Catalana
© Prevenció Risc Escolar, S.L.